Peugeot e-expert

Komfort jazdy

Peugeot e-expert

innowacyjna platforma i konstrukcja nadwozia

PEUGEOT e-Expert został zaprojektowany na bazie innowacyjnej modułowej platformy, która w połączeniu ze zmodernizowaną konstrukcją nadwozia zapewnia wiele atutów. Dynamiczne osiągi, doskonała trakcja i zwrotność oraz stały prześwit niezależnie od obciążenia – to cechy gwarantujące niezwykły komfort jazdy PEUGEOT e-Expert.

Elegancja i siła

Peugeot e-expert

smukła sylwetka i nowoczesny wygląd

Wysoko usytuowana, pionowa osłona chłodnicy PEUGEOT e-Expert nadaje jego sylwetce zdecydowany, łatwo rozpoznawalny wygląd i podkreśla solidną konstrukcję przodu. Przednie reflektory ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED, dostępne w pakiecie wykończenia Look, pozwalają klientom biznesowym budować prestiżowy wizerunek swojej firmy.

Łatwy dostęp

Peugeot e-expert

bezdotykowy dostęp do drzwi bocznych

Funkcja bezdotykowego otwierania przesuwnych drzwi bocznych pozwala je odblokować i automatycznie otworzyć poprzez przesunięcie stopy pod tylnym zderzakiem PEUGEOT e-Expert. Ten sam gest umożliwia zamknięcie drzwi i zablokowanie zamka, kiedy oddalasz się od samochodu. Nie ma potrzeby używania klamki czy odstawiania na ziemię trzymanych w rękach paczek, wystarczy mieć przy sobie klucz elektroniczny.

SYSTEM MODUWORK

Modułowy system Moduwork w PEUGEOT e-Expert pozwala na zmianę konfiguracji kabiny. Po złożeniu bocznego fotela pasażera do pozycji pionowej podłoga staje się idealnie płaska. Długość użytkowa może w takiej sytuacji sięgać 4 metrów, dzięki specjalnemu otworowi w przegrodzie. Pozwala to przewozić przedmioty o nietypowej długości.

DOSTOSOWANY DO POTRZEB

Nowa wersja ASPHALT, wyposażona w liczne systemy wspomagania prowadzenia i ekran dotykowy 7’ spełni oczekiwania przedsiębiorców, którzy przemierzają wiele kilometrów i samochód jest jednocześnie ich miejscem pracy. Jeżeli jeździsz w trudnych warunkach, wybierz wersję GRIP, wyposażoną w system Grip Control i Pakiet Terenowy.

ERGONOMIA

Funkcjonalne i ergonomicznie pomyślane stanowisko kierowcy w PEUGEOT Expert przypomina rozwiązania stosowane w samochodach osobowych. Wygodny stopień ułatwia dostęp do wyżej umieszczonego fotela. Podwyższona pozycja pozwala w pełni panować nad sytuacją na drodze. Kierowca ma do dyspozycji liczne, wygodne schowki.

INTUICYJNE PROWADZENIE
PEUGEOT e-Expert został wyposażony w innowacyjne systemy wspomagające prowadzenie, dzięki którym podróż będzie jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczna.

AKTYWNY REGULATOR PRĘDKOŚCI
Aktywny regulator prędkości pozwala kierowcy dostosować tempo jazdy do prędkości samochodu jadącego z przodu. System utrzymuje od niego stałą odległość poprzez zmniejszenie prędkości aż do 20 km/h. Pozwala kierowcy uniknąć aktywnego hamowania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE MODELE

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze wskazaniem preferowanych kanałów komunikacji.

  * Oferta leasingowa skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa brutto 222384 zł, okres leasingu 36 miesięcy i roczny przebieg 20.000 km, wpłata początkowa 32%, miesięczna rata leasingowa netto: 1698 zł. W przypadku leasingu oferowanego przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Programu NFOŚiGW „Mój Elektryk” w wysokości do 52 399 PLN. Szczegóły znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Peugeot. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

  ** Ochro­na gwa­ran­cyj­na jest do­dat­ko­wym, rocz­nym za­bez­pie­cze­niem, do­da­nym do dwu­let­niej gwa­ran­cji umow­nej pro­du­cen­ta.

  Pre­zen­to­wa­ne mo­de­le mogą się róż­nić od wer­sji do­stęp­nych w ofer­cie. Nie­któ­re ele­men­ty wy­po­sa­że­nia są do­stęp­ne opcjo­nal­nie i do­dat­ko­wo płat­ne. Zu­ży­cie pa­li­wa i emi­sja CO2 w cyklu mie­sza­nym w za­leż­no­ści od wer­sji dla mo­de­lu Expert: od 6,2 do 7,8l/100 km i od 163 do 206 g/km. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce od­zy­sku i re­cy­klin­gu sa­mo­cho­dów wy­co­fa­nych z eks­plo­ata­cji na peu­ge­ot.pl.