Peugeot e-boxer

STYL

Peugeot e-boxer

elegancja i siła

Przód PEUGEOT e-Boxer sprawia, że auto wygląda elegancko i solidnie. Reflektory w obudowie z gładkiego szkła są umieszczone wysoko i mogą być wyposażone w światła do jazdy dziennej w technologii LED. Stylowe światła tylne podkreślają nowoczesność PEUGEOT e-Boxer.

WYTRZYMAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Peugeot e-boxer

sprawdzony w każdej sytuacji

Peugeot e-Boxer został poddany testom na dystansie 4 mln kilometrów w ekstremalnych warunkach użytkowania – jazda z obciążeniem na wszystkich typach nawierzchni, w tym na zniszczonych drogach, testy w komorze klimatycznej i przejazd przez płytką wodę, testy antykorozyjne w słonej wodzie.

KOMFORTOWE MIEJSCE PRACY

Peugeot e-boxer

zamień swoje auto w mobilne biuro

W celu zapewnienia jeszcze wyższego komfortu prowadzenia, Peugeot e-Boxer jest dostępny z amortyzowanym fotelem kierowcy. Dzięki rozkładanemu jednym ruchem ręki stolikowi do pisania, wmontowanemu w deskę rozdzielczą, samochód zamienia się w mobilne „mini biuro”.

PEUGEOT e-Boxer oferuje 8 wersji nadwozia, różniących się długością i wysokością, o objętości użytkowej od 8 do 17 m3 – to jeden z najlepszych wyników w segmencie.

Platformy z kabiną oraz podwozia z pojedynczą lub podwójną kabiną, stanowiące podstawę do zabudowy pojazdu w zależności od potrzeb.

„Szyte na miarę” wersje wyposażenia ASPHALT i GRIP dostosowane do potrzeb konkretnych grup klientów. Wersje Kombi Business i Busines VIP do transportu osób w konfiguracjach oferujących 8 lub 9 miejsc.

NOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

System monitorowania pasa ruchu został uzupełniony o takie systemy wspomagania prowadzenia jak system automatycznego hamowania i ostrzegania o możliwości kolizji, system kontroli martwego pola z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego, monitorowanie ograniczeń prędkości, automatyczne przełączanie świateł.

OSTRZEGANIE

Pozostawienie otwartych drzwi, również w przedziale towarowym, jest sygnalizowane kontrolką świetlną w zestawie wskaźników i na ekranie dotykowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE MODELE

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze wskazaniem preferowanych kanałów komunikacji.

  * Oferta leasingowa skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa brutto 342243 zł, okres leasingu 36 miesięcy i roczny przebieg 20.000 km, wpłata początkowa 23%, miesięczna rata leasingowa netto: 4128 zł. W przypadku leasingu oferowanego przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Programu NFOŚiGW „Mój Elektryk” w wysokości do 70 000 PLN. Szczegóły znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Peugeot. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

  Pre­zen­to­wa­ne mo­de­le mogą się róż­nić od wer­sji do­stęp­nych w ofer­cie. Nie­któ­re ele­men­ty wy­po­sa­że­nia są do­stęp­ne opcjo­nal­nie i do­dat­ko­wo płat­ne. Zu­ży­cie pa­li­wa i emi­sja CO2 w cyklu mie­sza­nym w za­leż­no­ści od wer­sji dla mo­de­lu Boxer: od 8,6 do 10,3 l/100 km i od 225 do 271 g/km. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce od­zy­sku i re­cy­klin­gu sa­mo­cho­dów wy­co­fa­nych z eks­plo­ata­cji na peu­ge­ot.pl.